Čistička obilovin a olejnin

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: Libor Tobiáš

Celkové náklady projektu předpokládané: 1 183 296 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 497 183 Kč

Dotace skutečná: 497 183 Kč

Stručný popis projektu: 

Výsledkem projektu bude nákup čističky na obiloviny a olejniny,  která zabezpečí vyčištění celé vypěstované produkce.