POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ OBILNIN  A OLEJNIN

Projekt LEADER 2009 - 3. výzva

Žadatel: Ing. Pavel Solovský

Celkové náklady projektu předpokládané: 673 399 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 129 000 Kč

Dotace skutečná: 281 954Kč

Stručný popis projektu:

Realizací projektu dojde k nákupu kombinované čističky obilnin