MALÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ HNĚVOTÍN 

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: FC Hněvotín 

Celkové náklady projektu předpokládané: 2 007 653 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 500 000 Kč

Dotace skutečná: 500 000 Kč

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudování a provoz kvalitního hřiště s umělým sportovním povrchem, které bude poskytovat především dětem a mládeži radost a odpočinek.