Slatinice - hřiště pro plážový volejbal

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: SK Slatinice

Celkové náklady projektu předpokládané: 548 076 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 493 267 Kč

Dotace skutečná:  493 268 Kč

Stručný popis projektu: