Rekonstrukce tribun na hřišti SK Náměšť na Hané

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: SK Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 496 064 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 446 457 Kč

Dotace skutečná: 446 457 Kč

Stručný popis projektu: