Vybavení vzdělávacího a školícího střediska SDH v Senici na Hané

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: SDH Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 277 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 249 300 Kč

Dotace skutečná: 204 307 Kč

Stručný popis projektu: