Obnova kamenného kříže na hřbitově v Senici na Hané

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel:ŘKF Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 122 750 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 110 475 Kč

Dotace skutečná: 110 466  Kč

Stručný popis projektu: