Přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Stařechovicích  

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Střechovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 611 879 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 496 111 Kč

Dotace skutečná: 416 488 Kč

Stručný popis projektu: