Posezení u kříže

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Smržice

Celkové náklady projektu předpokládané: 504 738 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 366 007 Kč

Dotace skutečná: 298 494 Kč

Stručný popis projektu: