Modernizace stávajících a výstavba nové autobusové zastávky včetně zeleně

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 380 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 342 000 Kč

Dotace skutečná: 226 557 Kč

Stručný popis projektu: