Oprava kaple v Hablově

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Olšany u Prostějova

Celkové náklady projektu předpokládané: 4014 656 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 364 190 Kč

Dotace skutečná: 299 772  Kč

Stručný popis projektu: