Víceúčelové centrum obce  Hněvotín

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Hněvotín

Celkové náklady projektu předpokládané: 1 090 702  Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 501 722 Kč

Dotace skutečná: 233 155 Kč

Stručný popis projektu: