Materiálně technické vybavení společenské místnosti Obce Drahanovice

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Drahanovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 332 661  Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 299 395  Kč

Dotace skutečná: 250 239  Kč

Stručný popis projektu: