Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Čelechovice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 498 007 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 448 206 Kč

Dotace skutečná: 376 643 Kč

Stručný popis projektu: