Oprava venkovní fasády věže kostela Božského Srdce Paně v Bílsku

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Obec Bílsko

Celkové náklady projektu předpokládané: 550 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 495 000  Kč

Dotace skutečná:  495 000 Kč

Stručný popis projektu: