Obnova prostor zámku Náměšť na Hané

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: Městys Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 498 703 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 448 832 Kč

Dotace skutečná: 401 167 Kč

Stručný popis projektu: