Hřiště Pohádka

Projekt LEADER 2008 - 1. výzva

Žadatel: MC Pohádka

Celkové náklady projektu předpokládané: 559 259 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 503 333 Kč

Dotace skutečná: 503 333 Kč

Stručný popis projektu: