V letošním roce probíhá zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území naší MAS. Hlavním cílem této strategie je zajistit rozvoj území a zkvalitnění života ve všech jeho oblastech za pomoci fondů EU. Jednou z nových oblastí, kterou chceme rozvíjet a podporovat je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ.

Jedná se o podnikání, které má kromě ekonomického cíle, to znamená vydělávání peněz, ještě cíle společensky prospěšné. V praxi se jedná hlavně o zaměstnávání lidí, kteří mají nějaký hendikep a obtížněji si hledají práci. Mohou to být například osoby zdravotně postižené, osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby jinak sociálně vyloučené, nebo tímto vyloučením ohrožené. Nejedná se ale pouze o zaměstnávání těchto osob, ale o práci s nimi, která spočívá např. v jejich vzdělávání, výchově a zapojení do života v místě bydliště. Důraz je při tomto přístupu k podnikání také kladen na využívání místních zdrojů a pomoc při řešení problémů místa, ve kterém se podnikání realizuje. Obsahem podnikání sociálního podniku může být jakákoliv smysluplná aktivita mimo zemědělské prvovýroby a registrované sociální služby. Je to proto, že tyto činnosti jsou podporovány z jiných zdrojů.

V současné době máme zpracovanou analytickou a strategickou část strategie, ve které předpokládáme založení 3 – 5 sociálních podniků v našem regionu. Při zpracování strategie jsme oslovili zástupce jednotlivých obcí, neziskové organizace a podnikatele v regionu dotazníkem, jehož součástí byl dotaz, jestli se chtějí aktivně zapojit do sociálního podnikání. V minulém měsíci jsme pro tyto zájemce uspořádali informační a motivační semináře, kterého se zúčastnilo 22 zájemců. Výstupem těchto seminářů byly zpracované návrhy na předpokládané směry podnikání, tzv. vize. S vážnými zájemci, kteří tyto vize zpracovali, budeme dál v rámci implementace strategie spolupracovat a pomáhat jim tyto vize dotvořit v realizovatelné podnikatelské záměry. Pro podporu jejich realizace chceme využít dotace z evropských fondů na podporu sociálního podnikání i jiné použitelné komerční i privátní zdroje.

Předpokládáme, že realizací těchto záměrů pomůžeme zvýšit zaměstnanost místních, obtížněji zaměstnatelných spoluobčanů a pomůžeme realizovat záměry, které pomohou rozvoji regionu.

Máte-li chuť pustit se do vlastního podnikání, nebo chcete-li rozšířit svoje podnikání o nové oblasti, můžete se ještě přidat do tohoto projektu!! 

 
Ochotně Vám poradí pracovníci MAS Region HANÁ.
 

S pozdravem

Ing. Vojtěch Miler
předseda
 
PPSD Personální a poradenské družstvo
Kozí 4, 602 00 Brno
ppsd@atlas.cz, www.ppsd.eu