JAK JSME POKROČILI V SOCIÁLNÍM PODNIKÁNÍ V NAŠEM REGIONU


Na jaře minulého roku jsme začali s podporou sociálního podnikání v regionu, které vychází z návrhu naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jak konkrétně tato podpora probíhala? Tak zaprvé jsme oslovili zájemce z řad neziskovek a podnikatelů, jestli mají zájem o založení sociálního podniku. Po počátečním ostychu se přihlásilo 12 zájemců, pro které jsme měli připraven seriál seminářů a pracovních setkání. Napřed jsme ale museli přepracovat připravený postup, protože jsme počítali s přihlášením maximálně 4 až 5 zájemců. Takže jsme po prvním setkání vytvořili skupinky po 3 až 4 lidech, kteří měli zhruba podobný podnikatelský záměr a začali jsme s nimi pracovat. Nejprve jsme si ujasnili principy sociálního podniku a jeho odlišnosti od „klasického“ podnikání. V další etapě jsme společně začali tvořit podnikatelské vize, čili hlavní směr a zaměření činnosti sociálního podniku. Po jejich vyjasnění jsme přikročili k zpracování vlastního modelu podnikání. Prioritou každého modelu byl zákazník a to, jestli svou nabídkou výrobkem nebo službou uspokojuje jeho potřeby a očekávání. Při řešení podnikatelských a ekonomických předpokladů jsme nesměli zapomenout, že současně řešíme zaměstnávání občanů, kteří ne vždy mohou odvádět stoprocentní pracovní výkon. Z těchto důvodů je sociální podnikání obtížnější a vytvořit dlouhodobě udržitelný a prosperující podnik dá trochu víc přemýšlení a námahy.

Když jsme se rozhodovali pro týmové řešení jednotlivých podnikatelských modelů, tak jsme netušili, jestli nám toto řešení bude fungovat. V týmech se sešli lidé, kteří spolu dříve nepracovali a mohli na sebe pohlížet jako na budoucí konkurenci. Praxe však ukázala, že obavy byly zbytečné a že se všichni aktivně zapojili do řešení problémů a byla radost s nimi spolupracovat.

Během postupu prací se začalo ukazovat, že ne všechny projekty mají potenciál na životaschopný sociální podnik. U některých projektů jsme nedokázali vymyslet ekonomicky udržitelný potenciál, projekty byly zaměřeny příliš sociálně a neziskově. Někde se objevily potíže se získáním vhodných prostor, nebo se ukázalo, že očekávání ohledně počtu a zájmu zákazníků byly nadnesené. Takže postupně byly práce na těchto projektech zastaveny a věnovali jsme se jen těm perspektivním. Nakonec této etapy podpory se podařilo dopracovat do smysluplného podnikatelského záměru tři projekty.      

Po vyhodnocení situace jsme se rozhodli, že se pokusíme dopracovat podnikatelský plán, založit sociální podnik a požádat o dotaci na sociální podnik založený MAS Region HANÁ a mikroregiony Konicko, Kosířsko, Kostelecko a Litovelsko.

Tento podnik, bude mít ve své náplni dvě hlavní činnosti a to drobné opravy a zahradnické práce. Současně bude sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní zájemce o sociální podnikání. Tady si všichni budou moct prakticky „osahat“ sociální podnikání a fungování sociálního podniku.

Co bude následovat dál? V měsíci březnu má být vyhlášena dotační výzva na podporu sociálního podnikání, kde chceme podat žádost na sociální podnik založený MAS. Dále podle situace s dalšími zájemci o sociální podnikání, kteří se už začínají ozývat, uvažujeme o uspořádání dalšího kola podpory nových sociálních podnikatelů. V nejbližší době chceme uspořádat seminář na téma „Sociální podnikání a sociální inovace“ pro neziskové organizace. Pojem sociální inovace je nová oblast podporovaná ze strany EU. Jedná vlastně o podporu řešení sociálních problémů pomocí nových netradičních řešení a přístupů.  Možná jste četli o projektu, který v Praze zapojil lidi bez domova do průvodcovských aktivit, kdy vás bezdomovec provádí po Praze do míst, do kterých byste se jinak nikdy nedostali. Čili je to příklad, kde lidem bez domova nedáváme dary, ale využíváme jejich znalosti a silné stránky k tomu, aby si sami vydělali peníze. Sociální inovace tedy může vést k námětu pro sociálního podnikání. I na tyto aktivity byla vyhlášena dotační výzva. Jedná se o výzvu MPSV č 024 (http://www.esfcr.cz/vyzva-024-opz ) Bližší informace se dozvíte na plánovaném semináři.

V případě, že máte  zájem o tyto námi realizované aktivity, jsou Vám k dispozici pracovníci MAS a naší poradenské firmy.

Ing. Jaroslav Brzák

Ing. Ludmila Solovská

Ing. Vojtěch Miler