Pracovní skupina senioři  „ Stáří jako příležitost“
 

Dne 8.12.2014 byla MAS Region Haná založena další pracovní skupina  zaměřená na řešení seniorské problematiky. Pracovní skupina si dala do svého záhlaví motto“ Stáří jako příležitost“. Seniorské otázky se stávají jednou z priorit komunitního života na venkově a jsou důležitou součástí Integrované strategie území  MAS Region Haná 2014 - 2020.

Hlavním úkolem pracovní skupiny je analyzovat  situaci seniorů v jednotlivých oblastech jejich života a  připravovat návrhy opatření pro naplňování konceptu Aktivního a zdravého stárnutí na venkově. Dosavadní představu stárnutí jako období závislosti se pracovní skupina bude snažit změnit na obraz stárnutí jako příležitosti k prožívání plnohodnotného života s odpovědným přístupem ke zdraví.

Pracovní skupina je složena s odborníků, kteří dlouhodobě pracují v seniorské oblasti (pracovníci domovů pro seniory, odborníci v sociálních službách, zástupci charitativních organizací, mateřská a rodinná centra, členové seniorských klubů), starostů některých obcí na území MAS a individuálních zájemců o seniorskou problematiku na venkově.

Důležitou součástí činnosti pracovní skupiny bude připravovat kvalitní a perspektivní projekty v rámci evropských dotačních programů pro období 2014 - 2020. Integrované nástroje, které jsou již obsahově připraveny, mohou zlepšit především ekonomické podmínky pro aktivní a zdravé stárnutí na venkově.

MAS Region Haná bude prostřednictvím pracovní skupiny senioři spolupracovat na rozvoji aktivního a zdravého stárnutí s dalšími MAS  moravského regionu případně s kooperujícími regiony na Slovensku a v Polsku.

Členové pracovní skupiny zároveň vyzývají všechny, kteří mají zájem  o otázky seniorů na území MAS Region Haná ke spolupráci. Jsme otevřeni jakýmkoliv návrhům, připomínkám  a iniciativám. Kontaktujte nás jakoukoli cestou, společně můžeme aktivní a zdravé stárnutí zabezpečit.
 

Aktivní a zdravé stárnutí na venkově - Studie:

Aktivní a zdravé stárnutí na venkově.odt (84,2 KB)

                                                                                                       RNDr. Jaroslav Bokůvka, CSc.

                                                                                                       předseda pracovní skupiny senioři