14.4 úterý

Dne 7. 4. 2020 vydal Řídicí orgán IROP závazné stanovisko, které reaguje na vydaná mimořádná opatření v souvislosti s výskytem COVID-19.

Žadatelům a příjemcům je závazné stanovisko také zveřejněno na webu IROP: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zavazne-stanovisko-ro-irop-c-20-k-mimoradnym-opat

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová