18.2 čtvrtek

Dne 18. 2. 2016 podala obec Stařechovice-Služín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu třífázové elektrocentrály.