08.6 pátek

Výzva MAS č. 3 PRV k předkládání žádostí o podporu:

Dne 11. 06. 2018 bude vyhlášena výzva MAS č. 3 PRV k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

F1: Podpora rozvoje podnikání v regionu

F2: Investice do zemědělských podniků

F3: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

F4: Neproduktivní investice v lesích

F5: Investice do lesnických technologií
 

Termín příjmu žádostí: od 11. 06. - 13. 07. 2018 do 15:00 hod.

Místo podání žádosti: kancelář MAS Region HANÁ, z.s., nám. T.G.Masaryka 99, 783 44 Náměšť na Hané

Kontaktní údaje: hana.zacpalkova@regionhana.cz, tel.: 776 586 522 (Ing. Hana Zacpálková), tel.: 605 174 701 (Ing. Jaroslav Brzák)