01.10 pondělí

Dne 1. 10. 2018 byla vyhlášena výzva č. 6 – MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy. Žadatelé mohou podávat projekty do této výzvy nejpozději do 12. 11. 2018 do 16:00.

Seminář pro potenciální příjemce a žadatele v rámci výzvy č. 6 proběhne již tuto středu 3. října od 8:30 v zasedací místnosti Regionu HANÁ, z.s., nám. T. G. Masaryka 99, Náměšť na Hané. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím emailu: regionhana@regionhana.cz

Více informací o vyhlášené výzvě a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP nebo https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/irop/

V případě dotazů kontaktujte administrátorku výzvy (Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701).

Za kancelář MAS

Bc. Lucie Vojtěchová