19.3 úterý

OPŽP - právě jsou vyhlášeny výzvy č.  1 Realizace sídelní zeleně a výzva č. 2 Realizace ÚSES

Dne 15. 03. 2019 byly vyhlášeny výzvy MAS z programového rámce OPŽP. Výzvy jsou zaměřeny na realizaci sídelní zeleně a ÚSES. 
Termín příjmu žádostí od 15. 03 do 17. 06. 2019 (do 20:00).  

Více informací o vyhlášené výzvě a povinných přílohách naleznete na odkazu: https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/opzp/

V případě dotazů kontaktujte hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová