12.2 pátek

Ve středu 17. 2. 2016 od 9:00 proběhne na Zámku v Konici Úvodní jednání k tématu MAP (Místní akční plán) v ORP Konice. 

Schůzka je určena společně zřizovatelům, ředitelům či pedagogům základních, mateřských a středních škol v ORP Konice.

Na schůzce budou předneseny informace ohledně Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice, způsob jeho zpracování, harmonogram činnosti v rámci MAP.

Účastníkům bude představen způsob spolupráce s MAS v případě zpracování šablon a dalších projektových záměrů a aktuální dotační možnosti pro oblast školství.