13.5 středa

Vážení žadatelé,

chceme vás upozornit, že připravované výzvy MAS Region HANÁ v rámci IROP budou vyhlášeny později, než bylo původně avizováno, z důvodu pokračující administrace změny finančního plánu CLLD ze strany MMR.

  • Vyhlášení výzev IROP ze strany MAS Region HANÁ: dle předpokladu v červnu 2020
  • Ukončení příjmu žádostí o dotaci: dle předpokladu v září 2020

Jedná se o následující výzvy:

Výzva č. 14 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol

Výzva č. 15 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy

Výzva č. 16 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra

Výzva č. 17 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

Výzva č. 18 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury

 

!Sledujte www.regionhana.cz, kde budou výzvy a konkrétní termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí zveřejněny! – v závislosti na jejich schválení ze strany MMR.

Znovu připomínáme, že v těchto výzvách se počítá s alokacemi na základě předběžného ověření zájmu mezi žadateli v Regionu Haná ze strany Regionu HANÁ,z.s. v prosinci 2019 a lednu 2020.                                             

Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory jsou uvedeny v příslušných Specifických pravidlech na www.irop.mmr.

Pozn. Výzvy budou obdobné jako předchozí vyhlášené výzvy v r. 2019 (viz – www.regionhana.cz, záložka Výzvy)

 

Ludmila Navrátilová, projektová manažerka IROP