24.6 středa

V letošním roce probíhá zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území naší MAS. Jednou z nových oblastí, kterou chceme rozvíjet a podporovat je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

V současné době máme zpracovanou analytickou a strategickou část strategie, ve které předpokládáme založení 3 – 5 sociálních podniků v našem regionu.  V minulém měsíci jsme pro zájemce uspořádali informační a motivační semináře, kterého se zúčastnilo 22 zájemců. Výstupem těchto seminářů byly zpracované návrhy na předpokládané směry podnikání, tzv. vize. S vážnými zájemci, kteří tyto vize zpracovali, dále spolupracujeme v rámci implementace strategie a pomáháme jim tyto vize dotvořit v realizovatelné podnikatelské záměry. Vytvořili jsme celkem 4 skupiny, které se schází na workshopech dle jejich tématického zaměření. Více o těchto aktivitách naleznete na odkaze: http://www.regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu-2020/priprava-socialni-podnikani/.

Pro podporu jejich realizace chceme využít dotace z evropských fondů na podporu sociálního podnikání i jiné použitelné komerční i privátní zdroje.

Předpokládáme, že realizací těchto záměrů pomůžeme zvýšit zaměstnanost místních, obtížněji zaměstnatelných spoluobčanů a pomůžeme realizovat záměry, které pomohou rozvoji regionu.

Máte-li chuť pustit se do vlastního podnikání, nebo chcete-li rozšířit svoje podnikání o nové oblasti, můžete se ještě přidat do tohoto projektu!! 


Ochotně Vám poradí pracovníci MAS Region HANÁ.