25.6 úterý

MAS Region HANÁ bude v nejbližších dnech (dle předpokladu 28.6.2019 v 16:00 hod.) vyhlašovat v rámci IROP níže uvedené výzvy.

Termíny ukončení předložení žádostí v MS2014+ u jednotlivých výzev jsou stanoveny nezávisle na datu vyhlášení výzvy takto:

 

  • Výzva č. 9 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol

               Ukončení příjmu žádostí: 15.10.2019,  16:00 hod

  • Výzva č. 10 – MAS Region HANÁ – IROP – Bezpečnost dopravy

        Ukončení příjmu žádostí: 4.10.2019,  16:00 hod

  • Výzva č. 11 – MAS Region HANÁ – IROP – Komunitní centra

               Ukončení příjmu žádostí: 10.10.2019,16:00 hod

  • Výzva č. 12 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání

               Ukončení příjmu žádostí: 15.10.2019,  16:00 hod

  • Výzva č. 13 – MAS Region HANÁ – IROP – Rozvoj sociálních služeb

        Ukončení příjmu žádostí: 4.10.2019,  16:00 hod

 

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP. 

V případě dotazů kontaktujte projektovou manažerku CLLD Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701.

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová