04.5 středa

Obec Bílovice-Lutotín podpořena v rámci POV Olomouckého kraje:

Obec Bílovice-Lutotín získala finanční podporu na rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.