26.9 středa

Dne 25. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 5 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura základních škol a výzva č. 8 – MAS Region HANÁ – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Žadatelé mohou podávat projekty do obou výzev nejpozději do 31. 10. 2018 do 14:00.

Více informací o vyhlášených výzvách a povinných přílohách naleznete v sekci Výzvy – Aktuální výzvy – IROP nebo https://www.regionhana.cz/cs/vyzvy/aktualni-vyzvy/irop/

V případě dotazů kontaktujte administrátorku výzvy (Ing. Ludmilu Navrátilovou, tel.: 606 735 282 nebo hlavního manažera MAS Ing. Jaroslava Brzáka, tel.: 605 174 701).

Za kancelář MAS

Bc. Lucie Vojtěchová