22.2 pondělí

Na jaře minulého roku jsme začali s podporou sociálního podnikání v regionu, které vychází z návrhu naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jak konkrétně tato podpora probíhala? Více informací se dozvíte z příloženého článku spolu s aktuálními informacemi o tom, co bude následovat dál. 

22.2 pondělí

Schůzka se uskuteční dne 26. 2. 2016 od 09:00 hod. v sokolovně v Čelechovicích na Hané. Na programu bude MAP vzdělávání v ORP Prostějov a ORP Olomouc - co Vás čeká. Podpora projektů škol prostřednictvím šablon v roce 2016. Investiční možnosti - IROP a LEADER, dohoda o investicích. 

 

 

18.2 čtvrtek

Dne 18. 2. 2016 podala obec Stařechovice-Služín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu třífázové elektrocentrály. 

16.2 úterý

Dne 7. 3. 2016 (pondělí) v 16:00 hod. se bude konat na sále městyse v Náměšti na Hané Valná hromada Regionu HANÁ, z.s. Podklady k VH budou zveřejněny na www stránkách a rozeslány před VH. Prezence bude probíhat od 15:30 hod. 

 

12.2 pátek

Ve středu 17. 2. 2016 od 9:00 proběhne na Zámku v Konici Úvodní jednání k tématu MAP (Místní akční plán) v ORP Konice. 

Schůzka je určena společně zřizovatelům, ředitelům či pedagogům základních, mateřských a středních škol v ORP Konice.

Na schůzce budou předneseny informace ohledně Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice, způsob jeho zpracování, harmonogram činnosti v rámci MAP.

Účastníkům bude představen způsob spolupráce s MAS v případě zpracování šablon a dalších projektových záměrů a aktuální dotační možnosti pro oblast školství.

 

 

09.2 úterý

Informujeme Vás o změně termínu dnešního workshopu zaměřeného na sociální podnikání a sociální inovace. Workshop se přesouvá z důvodu nemoci přednášejícího na Úterý 23. 02. 2016 od 13:00 hod. do 16:00 hod. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

01.2 pondělí

Workshop se koná dne 09. 02. 2016 od 13:00 - 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ z.s. (nám. T.G. Masaryka 99, nad Cukrárnou). Na programu bude zejména vysvětlení principů sociálních inovací na praktických příkladech, stručné představení výzvy č. 24 a praktická ukázka postupu vytvoření sociální inovace. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

01.2 pondělí

Dne 01. 02. 2016 podala MAS Region HANÁ žádost do Programu finanční návratné výpomoci pro rok 2016, do titulu: Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem v Olomouckém kraji v roce 2016. 

29.1 pátek

Dne 29. 1. 2016 podala MAS Region HANÁ žádost o poskytnutí dotace do programu: Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2016 v rámci dotačního titulu Podpora kulturních aktivit. Účelem dotace je uchování a rozšíření tradičních řemesel, kterým se u nás věnují již většinou jednotlivci. Projekt veřejnosti zpřístupní tradiční řemesla. 

28.1 čtvrtek

Obec Bílovice-Lutotín podala dne 28. 1. 2016 žádost o Rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Dále obec Bílovice-Lutotín podala žádost o Opravu kaple sv. Anny v obci Lutotín v rámci dotačního programu - Program památkové péče v Olomouckém kraji v r. 2016, dotační titul - Obnova kulturních památek.