24.4 pátek

Vážení žadatelé,

chceme Vás informovat, že MAS Region HANÁ vyhlásí, dle předpokladu, v květnu 2020 celkem 5 výzev z dotačního programu IROP.                                               

Jedná se o následující výzvy:
výzva č. 14 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura základních škol
výzva č. 15 MAS Regionu Haná – IROP – Bezpečnost dopravy
výzva č. 16 MAS Regionu Haná – IROP – Komunitní centra
výzva č. 17 MAS Regionu Haná – IROP – Infrastruktura pro neformální vzdělávání
výzva č. 18 MAS Regionu Haná – IROP – Rozvoj sociální infrastruktury

Předpokládaný termín vyhlášení uvedených výzev:    začátek května 2020
Předpokládaný termín ukončení příjmu žádostí:        polovina června 2020

!Sledujte www.regionhana.cz, kde budou výzvy a konkrétní termíny zahájení a ukončení příjmu žádostí zveřejněny!

Podrobné informace k jednotlivým oblastem podpory jsou uvedeny v příslušných Specifických pravidlech na www.irop.mmr.


Pozn. Výzvy budou obdobné jako předchozí vyhlášené výzvy v r. 2019 (viz – www.regionhana.cz, záložka Výzvy)

Za kancelář MAS

Mgr. Lucie Vojtěchová