24.2 středa

Dne 24. 2. 2016 podala obec Bílovice-Lutotín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bílovice.

24.2 středa

Dne 24 2. 2016 podala obec Drahanovice žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu 4ks zásahových obleků. 

22.2 pondělí

Na jaře minulého roku jsme začali s podporou sociálního podnikání v regionu, které vychází z návrhu naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jak konkrétně tato podpora probíhala? Více informací se dozvíte z příloženého článku spolu s aktuálními informacemi o tom, co bude následovat dál. 

22.2 pondělí

Schůzka se uskuteční dne 26. 2. 2016 od 09:00 hod. v sokolovně v Čelechovicích na Hané. Na programu bude MAP vzdělávání v ORP Prostějov a ORP Olomouc - co Vás čeká. Podpora projektů škol prostřednictvím šablon v roce 2016. Investiční možnosti - IROP a LEADER, dohoda o investicích. 

 

 

18.2 čtvrtek

Dne 18. 2. 2016 podala obec Stařechovice-Služín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu třífázové elektrocentrály. 

16.2 úterý

Dne 7. 3. 2016 (pondělí) v 16:00 hod. se bude konat na sále městyse v Náměšti na Hané Valná hromada Regionu HANÁ, z.s. Podklady k VH budou zveřejněny na www stránkách a rozeslány před VH. Prezence bude probíhat od 15:30 hod. 

 

12.2 pátek

Ve středu 17. 2. 2016 od 9:00 proběhne na Zámku v Konici Úvodní jednání k tématu MAP (Místní akční plán) v ORP Konice. 

Schůzka je určena společně zřizovatelům, ředitelům či pedagogům základních, mateřských a středních škol v ORP Konice.

Na schůzce budou předneseny informace ohledně Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice, způsob jeho zpracování, harmonogram činnosti v rámci MAP.

Účastníkům bude představen způsob spolupráce s MAS v případě zpracování šablon a dalších projektových záměrů a aktuální dotační možnosti pro oblast školství.

 

 

09.2 úterý

Informujeme Vás o změně termínu dnešního workshopu zaměřeného na sociální podnikání a sociální inovace. Workshop se přesouvá z důvodu nemoci přednášejícího na Úterý 23. 02. 2016 od 13:00 hod. do 16:00 hod. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

01.2 pondělí

Workshop se koná dne 09. 02. 2016 od 13:00 - 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ z.s. (nám. T.G. Masaryka 99, nad Cukrárnou). Na programu bude zejména vysvětlení principů sociálních inovací na praktických příkladech, stručné představení výzvy č. 24 a praktická ukázka postupu vytvoření sociální inovace. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

01.2 pondělí

Dne 01. 02. 2016 podala MAS Region HANÁ žádost do Programu finanční návratné výpomoci pro rok 2016, do titulu: Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem v Olomouckém kraji v roce 2016.