09.2 úterý

Informujeme Vás o změně termínu dnešního workshopu zaměřeného na sociální podnikání a sociální inovace. Workshop se přesouvá z důvodu nemoci přednášejícího na Úterý 23. 02. 2016 od 13:00 hod. do 16:00 hod. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

01.2 pondělí

Workshop se koná dne 09. 02. 2016 od 13:00 - 16:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ z.s. (nám. T.G. Masaryka 99, nad Cukrárnou). Na programu bude zejména vysvětlení principů sociálních inovací na praktických příkladech, stručné představení výzvy č. 24 a praktická ukázka postupu vytvoření sociální inovace. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. 

01.2 pondělí

Dne 01. 02. 2016 podala MAS Region HANÁ žádost do Programu finanční návratné výpomoci pro rok 2016, do titulu: Program návratné finanční výpomoci místním akčním skupinám se sídlem v Olomouckém kraji v roce 2016. 

29.1 pátek

Dne 29. 1. 2016 podala MAS Region HANÁ žádost o poskytnutí dotace do programu: Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2016 v rámci dotačního titulu Podpora kulturních aktivit. Účelem dotace je uchování a rozšíření tradičních řemesel, kterým se u nás věnují již většinou jednotlivci. Projekt veřejnosti zpřístupní tradiční řemesla. 

28.1 čtvrtek

Obec Bílovice-Lutotín podala dne 28. 1. 2016 žádost o Rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Dále obec Bílovice-Lutotín podala žádost o Opravu kaple sv. Anny v obci Lutotín v rámci dotačního programu - Program památkové péče v Olomouckém kraji v r. 2016, dotační titul - Obnova kulturních památek. 

28.1 čtvrtek

Obec Budětsko podala dne 28. 1. 2016 žádost o Parkové úpravy a rekonstrukce chodníku v obci Budětsko. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

27.1 středa

Obec Stařechovice podala dne 27. 1. 2016 žádost na Dostavbu objektu č.p. 71 v obci Stařechovice. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016 pod dotačním titulem - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

26.1 úterý

Obec Laškov podala dne 26. 1. 2016 žádost o Výměnu krytiny na obecní budově č.p. 148 v Laškově. Žádost byla podána v rámci programu POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

22.1 pátek

Obec Hačky podala dne 22. 01. 2016 žádost o Opravu místní komunikace Hačky - K Větřáku v rámci dotačního programu POV Olomouckého kraje 2016 v rámci dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

07.1 čtvrtek

Jednání pracovní skupiny MAS Region HANÁ v oblasti Zemědělství se uskuteční v úterý dne 19. 1. 2016 od 08:00 hod. v prostoru sídla MAS RH, náměstí T. G. Masaryka čp. 99, Náměšť na Hané.