18.7 pondělí

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám IROP a nové informace z MAS Region HANÁ

Místo konání: Přísálí městyse Náměšť na Hané

Termín jednání: 21. 07. 2016 v 09:00 hod.

Program: 

  • Projekty podávané do IROP – Ing. David Linhart

- Jak správně připravit projekty do výzvy IROP. Lektor podrobně rozebere postup přípravy projektu, podporované aktivity v jednotlivých výzvách a způsobilé výdaje.

-  Dozvíte se aktuální i plánované výzvy v IROP.

  • Výběrová řízení a zadávaní zakázek v IROP a v Leaderu – Iva Dokoupilová

- Lektor Vám předá informace o povinných přílohách žádosti o podporu, např. dokumentace k výběrovému řízení a studie proveditelnosti.  

  • Projekty podávané přes MAS (LEADER) – Ing. Jaroslav Brzák

- Jak náročná bude příprava žádosti do MAS a jaké mají obce příležitosti? Kdy začít chystat projekty? Dozvíte se nové informace k výzvám MAS, na co nezapomenout při přípravě a zadávání projekčních prací.

- Harmonogram výzev MAS

  • Identifikace záměrů pro ITI a IROP v roce 2016

- na seminář s sebou seznamy Vašich projektových záměrů – zejména týkajících se vzdělávání.

Potvrďte, prosíme, svoji účast nejpozději do středy 20. 7. 2016 do 12:00 hodin na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel. 585 754 622.

Drobné občerstvení pro účastníky zajištěno.

13.6 pondělí

Vážené starostky, vážení starostové,

 
zveme Vás na X. Starostenské sezení, které se koná 21. 6. 2016 v 16:00 hodin ve Slatinkách v hospodě Na statku. 
 
Hlavním programem sezení je řešení investic do školství a zahájení přípravy technických dokumentací do 1. vlny Leaderu a IROPu.
 
Účast prosím potvrďte do pátku 17. 6.2016, ať včas stihneme zajistit občerstvení pro Vás.
 
Těším se na setkání. 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Marta Husičková
předsedkyně 

03.6 pátek

Pozvánka na seminář na téma Inkluze 15. 6. 2016:

Vážené ředitelky, vážení ředitelé,

 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář k tématu Inkluze, který se uskuteční ve středu 15. 6. 2016 v  přísálí kulturního zařízení městyse Náměšť na Hané.
Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
 
Přihlašujte se, prosíme, nejpozději do pátku 10. 6. 2016 prostou odpovědí na tento email. 
 
S pozdravem
Bc. Petr Husička 
odborný řešitel projektu MAP
 

03.6 pátek

Vážení hanáčtí cestovatelé,

MAS Region HANÁ se omlouvá, že v letošním roce neproběhne akce pod názvem Hanácký cestovatel. Připravujeme na r. 2017 novou verzi, která by měla tuto aktivitu zatraktivnit. Na začátku roku 2017 Vás budeme o této aktivitě informovat prostřednictvím www stránek a facebooku.

Děkujeme za pochopení. Pracovníci kanceláře MAS. 

04.5 středa

Obec Budětsko podpořena v rámci POV Olomouckého kraje 2016:

Obec Budětsko získala finanční podporu na parkové úpravy a rekonstrukce chodníku v obci Budětsko v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Bílovice-Lutotín podpořena v rámci POV Olomouckého kraje:

Obec Bílovice-Lutotín získala finanční podporu na rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Hačky podpořena v rámci POV Olomouckého kraje: 

Obec Hačky získala finanční podporu na opravu místní komunikace v obci Hačky - K Větřáku v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Stařechovice podpořena v rámci POV Olomouckého kraje 2016:

Obec Stařechovice získala finanční podporu na dostavbu objektu č.p. 71 v obci Stařechovice v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

02.5 pondělí

Setkání se uskuteční v ZŠ Kostelec na Hané, Sportovní 850, dne 10. 05. 2016 od 13:00 - 14:00 hod. Setkání je určeno pro: ředitele nebo zástupce vedení ZŠ, ředitele nebo zástupce vedení MŠ, zástupce zřizovatelů (starostové - v případě zájmu). Hlavním tématem setkání bude: MAP - místní akční plán rozvoje školství - výběr témat důležitých pro náš region do roku 2020, definice problémů a potřeb, možnosti investice do školství z nových programů, šablony - základní seznámení se šablonami a aktuální informace. Více informací naleznete v příložené Pozvánce. 

02.5 pondělí

Setkání se uskuteční dne 09. 05. 2016 od 13:00 - 14:00 hod. v zasedací místnosti MAS Region HANÁ. Setkání je určeno pro ředitele nebo zástupce vedení ZŠ, ředitele nebo zástupce vedení MŠ, zástupce zřiovatelů (starostové - v případě zájmu). Hlavní témata setkání: MAP - místní akční plán rozvoje školství, výběr témat důležitých pro náš region do r. 2020, definice problémů a potřeb, možnosti investice do školství z nových programů, šablony - základní seznámení se šablonami a aktuální informace. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.