09.3 středa

Ve středu dne 23. 3. 2016 od 09:00 - 12:00 hod. se uskuteční v kancelář MAS (nám. T.G. Masaryka 99, nad cukrárnou) navazující workshop sociální podnikání a sociální inovace. Na programu bude podrobné rozpracovaní inovačního záměru DZR Bílsko a Charity Konice, názorná úkazka postupu vytvoření sociální inovace a vysvětlení principů sociálních inovací na konkrétních případech. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

02.3 středa

Vážení členové Regionu HANÁ,
dne 7. 3. 2016 se na sále městyse v Náměšti na Hané v 16:00 hodin uskuteční Valná hromada zapsaného spolku. Pozvánku a program naleznete na webových stránkách RH v sekci o Regionu HANÁ / Dokumenty RH / Dokumenty VH. 

26.2 pátek

Dne 26. 2. 2016 podala obec Laškov žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu vysavače listí (obtížného hmyzu). 

24.2 středa

Dne 24. 2. 2016 podala obec Bílovice-Lutotín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Bílovice.

24.2 středa

Dne 24 2. 2016 podala obec Drahanovice žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu 4ks zásahových obleků. 

22.2 pondělí

Na jaře minulého roku jsme začali s podporou sociálního podnikání v regionu, které vychází z návrhu naší strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Jak konkrétně tato podpora probíhala? Více informací se dozvíte z příloženého článku spolu s aktuálními informacemi o tom, co bude následovat dál. 

22.2 pondělí

Schůzka se uskuteční dne 26. 2. 2016 od 09:00 hod. v sokolovně v Čelechovicích na Hané. Na programu bude MAP vzdělávání v ORP Prostějov a ORP Olomouc - co Vás čeká. Podpora projektů škol prostřednictvím šablon v roce 2016. Investiční možnosti - IROP a LEADER, dohoda o investicích. 

 

 

18.2 čtvrtek

Dne 18. 2. 2016 podala obec Stařechovice-Služín žádost do dotačního programu na podporu JSDH 2016, v rámci dotačního titulu č. 1: Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016. Žádost se týká nákupu třífázové elektrocentrály. 

16.2 úterý

Dne 7. 3. 2016 (pondělí) v 16:00 hod. se bude konat na sále městyse v Náměšti na Hané Valná hromada Regionu HANÁ, z.s. Podklady k VH budou zveřejněny na www stránkách a rozeslány před VH. Prezence bude probíhat od 15:30 hod. 

 

12.2 pátek

Ve středu 17. 2. 2016 od 9:00 proběhne na Zámku v Konici Úvodní jednání k tématu MAP (Místní akční plán) v ORP Konice. 

Schůzka je určena společně zřizovatelům, ředitelům či pedagogům základních, mateřských a středních škol v ORP Konice.

Na schůzce budou předneseny informace ohledně Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Konice, způsob jeho zpracování, harmonogram činnosti v rámci MAP.

Účastníkům bude představen způsob spolupráce s MAS v případě zpracování šablon a dalších projektových záměrů a aktuální dotační možnosti pro oblast školství.