14.9 středa

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že dnes bylo ukončeno hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Region HANÁ" s výsledkem "vyhověl". 
 
Strategie byla postoupena do věcného hodnocení řídících orgánů.
 
Více ke strategii na webu MAS v záložce Leader 2014-2020.

09.8 úterý

Dotazník pro cyklisty v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku sloužícího pro účely zpracování strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“, který má za cíl mapovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji, včetně navržení krátkodobých a dlouhodobých opatření vedoucích k udržení a dalšímu efektivnímu rozvoji cyklistiky na území Olomouckého kraje.

Dotazník je určen pro cyklisty realizující svůj pohyb na kole na území Olomouckého kraje a je dostupný online zde: https://docs.google.com/forms/d/1hTFOUwjJYidxFLMG714eUFGJFEm9DO_kk4ElV1LmBas/viewform?edit_requested=true.

Všem, kdo se do průzkumu zapojí, velice děkujeme za jejich čas a ochotu.

Předem děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

 

Ing. Marta Novotná

odbor strategického rozvoje kraje

oddělení regionálního rozvoje

vedoucí oddělení 

Tel.: 585 508 330

25.7 pondělí

 

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní jednání, kde Vám budou předány detailnější informace ke komunitním centrum v návaznosti na vyhlášenou výzvu č. 39 IROP „Rozvoj infrastruktury v komunitních centrech v SVL“.

 

Na schůzce budou přesně identifikovány vaše záměry na vybudování center, zjistí se připravenost projektů, určí se cílové skupiny a dohodneme se na dalším postupu. Pokusíme se identifikovat a rozpracovat zejména ty projekty, které by bylo možno podat do právě vyhlášené výzvy IROP. Seznámíme Vás s podrobnostmi a limity, které tato výzva upřesnila. Předáme Vám aktuální informace ze semináře k výzvě, který se uskuteční ve čtvrtek 28. 7. 2016 v Praze.

 

 

Místo konání:        Kancelář Regionu HANÁ, Náměšť na Hané,
náměstí T. G. Masaryka 99

           

Termín jednání:    29. 7. 2016 v 9:00 hodin

18.7 pondělí

Pozvánka na seminář k aktuálním výzvám IROP a nové informace z MAS Region HANÁ

Místo konání: Přísálí městyse Náměšť na Hané

Termín jednání: 21. 07. 2016 v 09:00 hod.

Program: 

  • Projekty podávané do IROP – Ing. David Linhart

- Jak správně připravit projekty do výzvy IROP. Lektor podrobně rozebere postup přípravy projektu, podporované aktivity v jednotlivých výzvách a způsobilé výdaje.

-  Dozvíte se aktuální i plánované výzvy v IROP.

  • Výběrová řízení a zadávaní zakázek v IROP a v Leaderu – Iva Dokoupilová

- Lektor Vám předá informace o povinných přílohách žádosti o podporu, např. dokumentace k výběrovému řízení a studie proveditelnosti.  

  • Projekty podávané přes MAS (LEADER) – Ing. Jaroslav Brzák

- Jak náročná bude příprava žádosti do MAS a jaké mají obce příležitosti? Kdy začít chystat projekty? Dozvíte se nové informace k výzvám MAS, na co nezapomenout při přípravě a zadávání projekčních prací.

- Harmonogram výzev MAS

  • Identifikace záměrů pro ITI a IROP v roce 2016

- na seminář s sebou seznamy Vašich projektových záměrů – zejména týkajících se vzdělávání.

Potvrďte, prosíme, svoji účast nejpozději do středy 20. 7. 2016 do 12:00 hodin na e-mail: region.hana@seznam.cz nebo telefonicky do kanceláře MAS, tel. 585 754 622.

Drobné občerstvení pro účastníky zajištěno.

13.6 pondělí

Vážené starostky, vážení starostové,

 
zveme Vás na X. Starostenské sezení, které se koná 21. 6. 2016 v 16:00 hodin ve Slatinkách v hospodě Na statku. 
 
Hlavním programem sezení je řešení investic do školství a zahájení přípravy technických dokumentací do 1. vlny Leaderu a IROPu.
 
Účast prosím potvrďte do pátku 17. 6.2016, ať včas stihneme zajistit občerstvení pro Vás.
 
Těším se na setkání. 
 
S pozdravem,
 
Mgr. Marta Husičková
předsedkyně 

03.6 pátek

Pozvánka na seminář na téma Inkluze 15. 6. 2016:

Vážené ředitelky, vážení ředitelé,

 
dovolujeme si Vás pozvat na seminář k tématu Inkluze, který se uskuteční ve středu 15. 6. 2016 v  přísálí kulturního zařízení městyse Náměšť na Hané.
Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
 
Přihlašujte se, prosíme, nejpozději do pátku 10. 6. 2016 prostou odpovědí na tento email. 
 
S pozdravem
Bc. Petr Husička 
odborný řešitel projektu MAP
 

03.6 pátek

Vážení hanáčtí cestovatelé,

MAS Region HANÁ se omlouvá, že v letošním roce neproběhne akce pod názvem Hanácký cestovatel. Připravujeme na r. 2017 novou verzi, která by měla tuto aktivitu zatraktivnit. Na začátku roku 2017 Vás budeme o této aktivitě informovat prostřednictvím www stránek a facebooku.

Děkujeme za pochopení. Pracovníci kanceláře MAS. 

04.5 středa

Obec Budětsko podpořena v rámci POV Olomouckého kraje 2016:

Obec Budětsko získala finanční podporu na parkové úpravy a rekonstrukce chodníku v obci Budětsko v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Bílovice-Lutotín podpořena v rámci POV Olomouckého kraje:

Obec Bílovice-Lutotín získala finanční podporu na rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.  

04.5 středa

Obec Hačky podpořena v rámci POV Olomouckého kraje: 

Obec Hačky získala finanční podporu na opravu místní komunikace v obci Hačky - K Větřáku v rámci POV Olomouckého kraje, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.