28.1 čtvrtek

Obec Bílovice-Lutotín podala dne 28. 1. 2016 žádost o Rekonstrukci místního rozhlasu v obci Bílovice a Lutotín. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Dále obec Bílovice-Lutotín podala žádost o Opravu kaple sv. Anny v obci Lutotín v rámci dotačního programu - Program památkové péče v Olomouckém kraji v r. 2016, dotační titul - Obnova kulturních památek. 

28.1 čtvrtek

Obec Budětsko podala dne 28. 1. 2016 žádost o Parkové úpravy a rekonstrukce chodníku v obci Budětsko. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

27.1 středa

Obec Stařechovice podala dne 27. 1. 2016 žádost na Dostavbu objektu č.p. 71 v obci Stařechovice. Žádost byla podána v rámci POV Olomouckého kraje 2016 pod dotačním titulem - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

26.1 úterý

Obec Laškov podala dne 26. 1. 2016 žádost o Výměnu krytiny na obecní budově č.p. 148 v Laškově. Žádost byla podána v rámci programu POV Olomouckého kraje 2016, dotační titul - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

 

22.1 pátek

Obec Hačky podala dne 22. 01. 2016 žádost o Opravu místní komunikace Hačky - K Větřáku v rámci dotačního programu POV Olomouckého kraje 2016 v rámci dotačního titulu Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

07.1 čtvrtek

Jednání pracovní skupiny MAS Region HANÁ v oblasti Zemědělství se uskuteční v úterý dne 19. 1. 2016 od 08:00 hod. v prostoru sídla MAS RH, náměstí T. G. Masaryka čp. 99, Náměšť na Hané. 

10.12 čtvrtek

Jednání k pracovní skupině v oblasti Zemědělství se uskuteční v pátek dne 18. 12. 2015 od 08:00 hod. v prostorách sídla MAS Regionu HANÁ, nám. T.G. Masaryka 99 (1. patro nad cukrárnou). Pracovní skupina se bude týkat především nasměrování návrhové části strategie ISU (Integrovaná strategie území) 2020 MAS Region HANÁ. V sekci MAS 2014-20 Příprava zemědělství naleznete metodiku pro tvorbu fichí http://regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu-2020/priprava-zemedelstvi/pracovni-schuzky-2015/?edit

02.11 pondělí

V úterý dne 24. 11. 2015 od 16:00 hod. v Lešanech v kulturním době (naproti kapličky) se uskuteční v pořadí druhá Valná hromada Regionu HANÁ, z. s. Prosíme o potvrzení účasti co nejdříve, nejlépe obratem, nejpozději však do 19. 11. 2015. Potvrdit můžete prostou odpovědí na e-mail nebo telefonicky do kanceláře MAS. 

24.9 čtvrtek

Dne 29. 9. 2015 v 16:00 hodin v restauraci U hřiště ve Smržicích se uskuteční tradiční IX. Starostenské sezení. Na programu bude opět aktuální dění z MAS a prostor pro diskuzi s Vámi.
 

23.9 středa

 

Workshop a konference projektu SMS ČR

Olomouc - „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás pozvat na WORKSHOP a KONFERENCI PROJEKTU SMS ČR „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“

Běžící první vlna výzev z fondů Evropské unie sebou nese mnoho otazníků. Další neznámou jsou konkrétní rady, jak podávat projekty přes MAS. Se zkratkou MAS také těsně souvisí zkratka MAP neboli strategický rámec investování do základních škol. Nová éra podpor přichází také s prvními výzvami OP Životní prostředí a krokem do neznáma mohou být i možnosti dané OP Zaměstnanost. To vše a mnohá další nahlédnutí pod pokličku již běžících nových operačních programů přináší workshop Sdružení místních samospráv, na který naváže po obědové pauze praktická informace o konkrétních příkladech spolupráce obcí v MAS. Právě z dosavadních ověřených zkušeností starostů a manažerů MAS lze nabrat nové myšlenky do rozvoje venkovských obcí.

Místo a čas setkání:
čtvrtek 8. října na 2015, se zahájením v 10.00 hodin
(prezence od 9.30)
v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40b, OLOMOUC

Svou účast potvrďte nejpozději do 6. 10. 2015 na email majklhlava@seznam.cz (regionální koordinátor projektu Bc. Michal Hlavatý)

Srdečně zvou pořadatelé ze SMS ČR