13.7 pondělí

Pozvánka na jednání k tématům EMOS (efektivní meziobecní spolupráce) a Akční plán v ORP Konice dne 29. 7. 2015 na Zámku v Konici od 14:30 hod. 

13.7 pondělí

Zveme Vás na první - informativní schůzku ke zpracování Programu rozvoje obce - pro jednotlivé zájemce z MR Konicko. Schůzka se uskuteční na zámku v Konici (sál v 1. patře), ve středu 29. 7. 2015 od 13:00 hod. 

30.6 úterý

Dne 3.7.2015 od 8:30 hod v kanceláři MAS Regionu HANÁ, z.s. (nám. T.G. Masaryka 99, Náměšť na Hané, nad cukrárnou) se uskuteční schůzka v oblasti Zemědělské strategie Regionu HANÁ. Pozvánku naleznete na stránkách RH: http://regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu-2020/priprava-zemedelstvi/pracovni-schuzky-2015/ 

24.6 středa

V letošním roce probíhá zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území naší MAS. Další z oblastí, kterou chceme rozvíjet a podporovat je ZEMĚDĚLSTVÍ A ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKÁNÍ

V rámci této aktivity jsme zpracovali Dotazník pro podporu a rozvoj zemědělského podnikání v Regionu Haná.

Dotazník je určen především pro zemědělské podnikatele a firmy. Dotazník nám pomůže nasměrovat návrhovou části naší zemědělské strategie, ze které budou vyplývat možné dotační projekty pro zemědělce v Regionu Haná v nejbližších letech. Dotazník k online vyplnění naleznete na odkazu: http://www.regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu-2020/priprava-zemedelstvi/zemedelstvi-aktualne/

Více informací o plánování strategie i o minulých podporách projektů najdete na těchto stránkách. V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto dotazníku nebo obecně k činnosti MAS či plánování strategie kontaktujte pracovníky MAS. 

24.6 středa

V letošním roce probíhá zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území naší MAS. Jednou z nových oblastí, kterou chceme rozvíjet a podporovat je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

V současné době máme zpracovanou analytickou a strategickou část strategie, ve které předpokládáme založení 3 – 5 sociálních podniků v našem regionu.  V minulém měsíci jsme pro zájemce uspořádali informační a motivační semináře, kterého se zúčastnilo 22 zájemců. Výstupem těchto seminářů byly zpracované návrhy na předpokládané směry podnikání, tzv. vize. S vážnými zájemci, kteří tyto vize zpracovali, dále spolupracujeme v rámci implementace strategie a pomáháme jim tyto vize dotvořit v realizovatelné podnikatelské záměry. Vytvořili jsme celkem 4 skupiny, které se schází na workshopech dle jejich tématického zaměření. Více o těchto aktivitách naleznete na odkaze: http://www.regionhana.cz/cs/mas-2014-20/isu-2020/priprava-socialni-podnikani/.

Pro podporu jejich realizace chceme využít dotace z evropských fondů na podporu sociálního podnikání i jiné použitelné komerční i privátní zdroje.

Předpokládáme, že realizací těchto záměrů pomůžeme zvýšit zaměstnanost místních, obtížněji zaměstnatelných spoluobčanů a pomůžeme realizovat záměry, které pomohou rozvoji regionu.

Máte-li chuť pustit se do vlastního podnikání, nebo chcete-li rozšířit svoje podnikání o nové oblasti, můžete se ještě přidat do tohoto projektu!! 


Ochotně Vám poradí pracovníci MAS Region HANÁ.

28.5 čtvrtek

Dne 05. 06. 2015 v 10:00 hod se v kanceláři MAS Regionu HANÁ (Náměšť na Hané) uskuteční schůzka v oblasti zemědělské strategie MAS Region HANÁ - zapojení do rozvoje venkova.

21.5 čtvrtek

Tímto Vás informujeme, že se změnil bankovní účet Regionu HANÁ, z.s., který je již aktuálně vedený u České spořitelny. Nové číslo účtu je: 4011262389 / 0800. 

18.5 pondělí

Dnešním dnem 18.05.2015 byl schválen Evropskou komisí Program rozvoje venkova, který má v gesci Ministerstvo zemědělství. Celkem bylo na tento program vyčleněno 2,31 mld. EUR z celkové alokace 24 mld. EUR, která je pro Českou Republiku v období 2014-2020 k dispozici. Více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Program-podporujici-rozvoj-zemedelstvi-a-venkova-byl-dnes-schvalen-Evr

13.5 středa

V pořadí další operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl schválen Evropskou komisí dne 13.05.2015. EU zainvestuje do nově schváleného OP 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou Republiku v období 2014-2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních. Více informací naleznete zde: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/2015/Evropska-komise-schvalila-v-poradi-jiz-paty-operacni-program

30.4 čtvrtek

Dnešním dnem bylo na stránkách MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU zveřejněno první avízo o nových výzvách, které budou vyhlášeny v nejbližší době. Odkaz na avízo o výzvách naleznete: http://www.mpo.cz/dokument157764.html